مدیر گروه ارشد مدیریت دولتی کلیه گرایش ها

تعداد بازدید:۳۶۱۵

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: حمیدرضا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار پایه  8

ایمیل :   hamid-reza@myway.com  , hr-ghasemi@iau-arak.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی:  مدیریت دولتی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها دانشگاه تهران

دکتری:  دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی

 

 سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS) : 4 مقاله

تعداد مقالات ISI-Listed:  6 مقاله

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 4 مقاله

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 4 عنوان

تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 9 طرح

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 10 مقاله

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللیمقاله42

 

سوابق اجرایی

مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و دولتی – دانشگاه علوم تحقیقات استان مرکزی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش های منابع انسانی و تحول)