گروه کارشناسی حسابداری

تعداد بازدید:۳۲۴۳

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: مجید داودی نصر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
کارشناسی ارشد   حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
کارشناسی   حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکترای تخصصی   حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقیات

 

 

 

 

اطلاعات استخدامی

محل خدمت عنوان سمت نوع استخدام نوع همکاری پایه
دانشکده مدیریت مدیر گروه کارشناسی ارشد مالی و حسابداری قطعی تمام وقت ۱۶