انجمن علمی دانشکده

تعداد بازدید:۲۴۷۴

 

انجمن­ های علمی فعال

و مجوز دار دردانشکده مدیریت

 نام انجمن علمی سرپرست انجمن
انجمن علمی حسابداری داریوش مختاری
انجمن علمی اقتصاد دکتراحمد سرلک

 

کارگاههای در حال اجرا

کارگاه آشنایی با نرم افزار ماکروفیت توسط دکتر غلامعلی حاجی در روز چهارشنبه ساعت 14
کارگاه آشنایی با نرم افزار ایویوز توسط دکتر احمد سرلک در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 14

 

فرمهای فعالیت های انجمن

انجمن حسابداری دانشگاه آزاد اراک